Vse o prodaji vstopnic Spletna prodaja vstopnic Cart

Pogoji poslovanja

Pogoji poslovanja Špas teatra (nakup vstopnic, darilnih vstopnic, špasnih kartic). So sestavljeni skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Obligacijskim zakonikom (OZ).

Splošni pogoji poslovanja določajo pravice in obveznosti KD Špas teater in potrošnika ter urejajo njun poslovni odnos. S trenutkom nakupa vstopnice, Špasne kartice (kartice Select box) ali darilne vstopnice potrošnik sprejme splošne pogoje poslovanja KD Špas teater.

Kulturno društvo Špas teater v svojem programu izvaja predstave v Kulturnem domu Mengeš in lokacijah po Sloveniji. Predstave, organizirane z naše strani, so pri programu označene z besedo izven.

Pri vseh predstavah, označenih izven velja:

Nakup vstopnic 

Pri nakupu vstopnic pozorno preberite podatke:

 • Ura in kraj predstave, preverite ceno vstopnice. Kasnejših reklamacij ne upoštevamo
 • Špas teater ne odgovarja za napačno izdane vstopnice s strani pooblaščenih prodajalcev vstopnic Eventim in ostalih prodajnih mest                                           
 • Špas teater ne odgovarja za napačne informacije, ki so bile kupcu posredovane s strani pooblaščenih prodajalcev vstopninc Eventim in ostalih prodajnih mestih
 • Vstopnice se ne smejo zlorabljati, kopirati ali spreminjati. Posamezna vstopnica je veljavna pri prvem vstopu na prireditev

Več info o vstopnicah v Kulturnem domu Mengeš - preveri

Več info o vstopnicah po krajih v Sloveniji - preveri

Zamenjava vstopnic oziroma vračilo kupnine

 • Nakup vstopnic je dokončen in brez možnosti vračila denarja, menjav terminov ali odpovedi.

(V skladu z 12. točko 43. Člena Zakona o varstvu potrošnikov potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe pri storitvah za prosti čas, pri katerem se podjetje zaveže, do bo izpolnilo svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku. Glede na navedeno zakonsko izjemo, v skladu s katero potrošnik nima pravice do odstopa od nakupa vstopnic, so vsa naročila vstopnic obvezujoča, ne glede na način naročila (po telefonu, na blagajni, faxu, elektronski pošti ali preko spleta.

 • obdobje "novega sedanjika" , čas korona virusa

Brez možnosti vračila pa ne velja tudi za obiskovalce, ki jim ukrepi oz. določila NIJZ  v povezavi s koronavirusom onemogočajo prihod na predstavo (imajo veljavno odločbo o karanteni), v tem primeru bomo zaradi družbene in osebne solidarnosti upoštevali izredne razmere ter imetnikom vstopnic izdali dobroimetje na Špasno kartico, oziroma naredili zamenjavo, v kolikor bo to mogoče. Vsi zahtevki morajo biti pisni, na mail vstopnice@spasteater.com , kjer je priložena odločba o karanteni. V kolikor bi se uporabniki sklicevali na zasebnost podatkov in odločbe ne bi priložili, vam v tem primeru dobropisa oz. zamenjave ne moremo izdati. Vaš podatek o odločbi bomo varovali skladno s GDPR zakonom o varovanju podatkov (Uradni list 94/07). Zavedamo se, da so odločbe osebne narave in se zavezujemo po odločbo uničiti (takoj po rešitvi problema). Za vstop na prizorišče je potreben PCT pogoj. Z odlokom Vlade RS z dne 23.7.2021 (UL RS 120) organizatorji na vhodu na prizorišče pregledujejo izpolnjen PCT pogoj. V kolikor na vhodu na prizorišče nimate potrdila ali izpolnjenega pogoja PCT, vas moramo kot organizator prireditve zavrniti. Za nastalo situacijo ne prevzemamo odgovornosti. Kupnine ne vračamo.

Odpoved s strani Špas teatra

 • Špas teater ima pravico do odpovedi predstave v primeru, če se je zaradi omejevalnih vladnih ukrepov (npr. PCT pogoj) premalo obiskovalcev odločilo za nakup vstopnice in ob tako majhnem številu zainteresiranih izvedba ni mogoča.
 • Zamenjava termina predstave (bolezen v ansamblu, drugo): Že kupljene vstopnice veljajo za nadomestni termin, ki ga določi Špas teater oz., če pri obvestilu o zamenjavi ni določeno drugače, v kolikor vam datum menjave ne ustreza, vam bomo kupnino naložili na Špasno kartico. V 72 urah od sporočila zamenjave termina na vstopnice@spasteater.com pišite zahtevek za prenos na Špasno kartico z priloženimi vstopnicami ali spletnim obvestilom o nakupu vstopnic
 • Odpoved predstave: Vsem kupcem bomo kupnino avtomatično naložili na Špasno kartico. O znesku, številki kartice in ostalih informacijah vas bomo pisno obvestili na mail, ki ste ga vpisali ob registraciji na www.kupikarto.si  in sicer najkasneje v roku 14 dni. Špas teater ne prevzema odgovornosti za napačno vpisane mail podatke ob registraciji. Vračilo kupnine vam bomo nakazali na špasno kartico v 30 dneh.

 • Posebno opozorilo: : ob odpovedi vas bomo na spletni strani obvestili o nadomestnem terminu oz prenosu kupnine na Špasno kartico – prosimo, da se navedenih terminov držite, po datumu, ki bo zapisan, zamenjave niso več možne.
 • Vstopnice, kupljene preko sistema Eventim oziroma Moje karte morajo vrniti vstopnice na prodajnih mestih, kjer so vstopnice kupili, Rok za vračilo 72 ur od uradne odpovedi.

Zgoraj navedeno velja za vstopnice, kupljene na prodajnih mestih blagajne Špas teatra ali spletne prodaje Špas teatra,  Eventima, Mojekarte oziroma na prodajnih mestih blagajn, kjer se izvede predstava.

Vstopnica je prenosljiva na drugo osebo.

Vladni odloki: vladni odloki se tedensko lahko spreminjajo. Špas teater ne odgovarja za omejitve, za preprečevanje okužb s SARS-CoV-2. Dogodke organiziramo v skladu z vladnimi odloki, ki veljajo na dan izvedbe predstave. V primeru, da se kupec ne želi udeležiti dogodka zaradi ukrepov in odlokov vlade, Špas teater ne vrača kupnine. V kolikor se bodo ukrepi Vlade drastični spremenili in nam onemogočili delovanje, bomo kupnino obiskovalcev preusmerili na Špasno kartico, ki velja 2 leti.
Kupec/imetnik vstopnic se mora sam informirati o kakršnih koli spremembah pri terminih ali izvedbi predstav. Vse aktualne spremembe objavimo takoj, ko nastanejo, zato za neobveščenost ne prevzemamo odgovornosti.

 

Unovčitev BON21

 • Novi BON21 se lahko vnovči za nakup izven vstopnic in abonmaja 2021/22 ter Špasne kartice.
 • Boni se lahko unovčujejo v poljubnih zneskih, glede na ceno vstopnice, Špasne sezonske kartice ali abonmaja. To ne velja za prenesene bone, kjer se bon lahko vnovči le v enkratnem znesku.
 • Najnižja vrednost je 15 € za nakup vstopnic in 50 € za nakup Špasne kartice.
 • Do bona je upravičena oseba s stalnim prebivališčem v RS na dan 30 .6. 2021.
 • Več vnovčitvah bonov21 tukaj
 • Naročila in plačila vstopnic z BON21 sprejemamo do 24 ur pred želeno predstavo. Kasnejših rezervacij  ali reklamacij ne upoštevamo.
 • Bon je možno unovčiti od 2.8. 2021 do 31. 12. 2021 za predstave iz programa, do razprodaje.
 • Boni ne obstajajo v fizični obliki, temveč so evidentirani kot dobroimetje upravičenca v informacijskem sistemu FURS (eDavki), kjer je mogoče tudi spremljati stanje svojega bona. Bona ni možno zamenjati za gotovino.
 • V kolikor imetnik Špasne kartice le to prenese na drugo osebo, Špas teater ne odgovarja za prenos drugemu imetniku.

BON21 je plačilno sredstvo in za kupce vstopnic veljajo pogoji poslovanja Špas teatra, ki so navedeni v tem dokumentu 

Darilna vstopnica  

Ostale pomembne informacije:

 • Splošna Darilna vstopnica je plačilno sredstvo v spletni trgovini in na blagajni Špas teatra (za predstave v KD Mengeš)
 • Darilni bon Petrol je vnovčljiv samo na blagajni KD Mengeš.
 • Darilni bon Eventim je vnovčljiv na Eventim prodajnih mestih in na blagajni KD Mnegeš.
 • Splošno Darilno vstopnico in druge Darilne bone je potrebno izkoristiti do roka, ki je zapisan na Darilni vstopnici ali drugem Darilnem bonu (Petrol in Eventim). Vnovčitev po tem datumu ni več možna. Podrobna navodila so napisani na splošni Darilni vstopnici ali drugem Darilnem bonu (Petrol in Eventim)
 • Ena splošna Darilna vstopnica in en Darilni bon (Petrol in Eventim) se zamenja za eno vstopnico z enako ali manjšo vrednostjo.
 • Če je vrednost nakupa manjša, denarja ne vračamo, če je večja, je možno doplačilo.
 • Splošna Darilnih vstopnic  ali drugi Darilnih bonov (Petrol in Eventim) ni možno zamenjati za gotovino ali drugo splošno Darilno vstopnico ali drug Darilni bon (Petrol in Eventim).
 • Po roku vnovčitve splošna Darilna vstopnica in drugi Darilni boni (Petrol in Eventim) niso več vnovčljivi. Reklamacij ne sprejemamo.
 • Splošna Darilno vstopnico ali  druge Darilne bone (Petrol in Eventim) ni možno vnovčiti za predstave Špas teatra v drugih krajih in drugih dvoranah po Sloveniji
 • POZOR: v času epidemije koronavirusa smo podaljšali veljavnost darilnih vstopnic - preveri

Darilna vstopnica je prenosljiva na drugo osebo.

 

Špasna kartica  

 • Špasna kartica je identifikacijski dokument označen z identifikacijski kodo in velja kot plačilno sredstvo za  nakup vstopnic za predstave Špas teatra v Kulturnem domu Mengeš, ki so v redni prodaji.
 • Na Špasno kartico lahko naložite minimalno vrednost 25 € do maximalno 500 €.
 • Z dobroimetjem lahko vstopnice kupujete preko spletne blagajne in na blagajni v KD Mengeš, oziroma na daljavo preko telefona.
 • S Špasno kartico lahko plačate celoten ali delni znesek pri nakupu vstopnic.
 • Znesek nakupa se odšteje od dobroimetja na Špasni kartici.
 • Dobroimetje ni izplačljivo v gotovini ali v darilnih bonih, ampak se ohrani na kartici.
 • Špasna kartica je plačilno sredstvo, kar pomeni, da veljajo za zamenjave/odpovedi pravila pri zamenjavi vstopnic.
 • Ko se denarna vrednost na Špasni kartici porabi, lahko na kartico ponovno naložite novo vrednost po vaši izbiri.
 • S Špasno kartico ravnajte enako kot z gotovino, saj je ne moremo blokirati ali nadomestiti zneska v primeru izgube, neaktivnosti ali kraje.
 • Špasna kartica je prenosljiva, stanje dobroimetja in rok veljavnosti lahko preverite na spletni strani.
 • Špasna kartica je veljavna do 24 mesecev po nakupu oziroma če 24 mesecev ni na kartici nobenih aktivnosti.
 • S Špasno kartico ni mogoče uveljavljati drugih popustov (količinski za pravne osebe, drugo).
 • Ob rezervaciji po telefonu poveste številko Špasne kartice in vstopnice prevzamete pred predstavo. V kolikor vstopnice ne prevzamete, se vam znesek vseeno odšteje od dobroimetja.
 • V primeru, da se je Špasni kartici iztekla veljavnost in je postala neveljavna, Špas teater do imetnika le-te nima nikakršne obveznosti. Imetnik Špasne kartice nosi odgovornost spremljanja njene veljavnosti.

Abonmajske vstopnice

 • Abonmajske izkaznice so prenosljive na drugo osebo.
 • Zamenjava sedežev za drug termin ni možna.
 • Abonmajske vstopnice so veljavne za tekočo sezono, kot je zapisano na vstopnici

Več informacij o abonmajskih vstopnicah - tukaj

Pravne osebe

 • Pravne osebe pošljejo naročilnico in s tem se smatra, da je naročilo potrjeno.
 • Po prejetju naročilnice ni možno vračilo vstopnic ali zamenjava termina.

Reklamacije

Vse reklamacije je treba predložiti KD Špas teater v pisni obliki v 8 dneh od domnevane kršitve.

Reklamacije je potrebno predložiti v pisni obliki na e-naslov vstopnice@spasteater.com ali po navadni pošti (naslov: Slovenska cesta 22B, Mengeš) najpozneje v 8 dneh od izdaje računa.

Dolžnost kupca je preveriti veljavnost datuma, časa in lokacije predstave, za katero je kupil vstopnico. Ob prejemu vstopnice je kupec dolžan vstopnico takoj preveriti in morebitne napake na izpisu vstopnice ( npr. napačen izpis datuma, časa predstave, številke sedeža) nemudoma reklamirati.

V primeru izgubljenih ali ukradenih vstopnic KD Špas teater ni dolžan poravnati stroška zamenjave ali nakupa novih vstopnic.

Minimalne ali upravičene spremembe v igralski zasedbi / ansamblu ali izvedbi programa so pridržna pravica organizatorja - KD Špas teater.

Mirno reševanje sporov

Skladno z Direktiva 2013/11/EU Evropskega parlamenta in Sveta, spremembo Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktivo 2009/22/ES ter na podlagi določila 1. odstavka 8. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, KD Špas teater ne priznava izvensodnega reševanja potrošniških sporov.

Osebni podatki

Ob rezervaciji vas prosimo za vašo telefonsko številko. S tem ste vpisani v Klub Špas in prejemate koristne informacije in program Špas teatra. Prejemanje obvestil preko SMS-a je za gledalce brezplačno. V skladu z zakonom o varovanju podatkov GDPR (več o politiki varovanja osebnih podatkov – tukaj), se Špas teater obvezuje varovati podatke, telefonske številke ali vaš mail uporabimo v tržne namene ali namene izboljšanja naše ponudbe in jih ne posredujemo tretji osebi.

Namen obveščanja je:

 • obveščanje o programu in vsebini predstav
 • obveščanje o spremembah v programu, pomembnih za občinstvo
 • obveščanje o aktivnostih gledališča
 • obveščanje o posebnih akcijah

Varstvo osebnih podatkov

Prejete osebne podatke obdelujemo skladno z določili  skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) EU 2016/679. Dodatne informacije o varstvu podatkov lahko najdete v Politiki varstva osebnih podatkov objavljeni tukaj.

Ta stran uporablja piškotke, da lahko zagotavlja najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Če nadaljujete, se strinjate z uporabo piškotkov na tej strani... OK